فیلتر تلگرام و توجه کاربران تلگرام به پیام رسان های جایگزین بخش دوم پیام رسان گپ

این روزها با توجه به فیلتر تلگرام و اینستاگرام دسترسی کاربران ایرانی به این شبکه های اجتماعی مختل شده است. در چنین شرایطی توجه کاربران به پیام رسان های ایرانی و شبکه های اجتماعی مشابه امری بدیهی به نظر می رسد. میلیون ها کاربر ایرانی درانتظار مشخص شدن وضعیت تلگرام ادامه مطلب…

فیلتر تلگرام و توجه کاربران تلگرام به پیام رسان های جایگزین بخش اول پیام رسان سروش

فیلتر تلگرام و توجه کاربران تلگرام به پیام رسان های جایگزین بخش اول پیام رسان سروش

در چند روز اخیر فیلتر تلگرام و اینستاگرام باعث شده دسترسی کاربران ایرانی به این شبکه های اجتماعی دچار مشکل شود. ایرانی ها سالهاست که با عدم دسترسی به شبکه های اجتماعی محبوب دنیا، تمام زندگی دیجیتال خود را در اینستاگرام وتلگرام خلاصه کرده اند. با این شرایط قطع دسترسی ادامه مطلب…